beosmiledesign.comStomatolo?ka ordinacija Beograd | Beo Smile Design

beosmiledesign.com Profile

beosmiledesign.com

Title:Stomatolo?ka ordinacija Beograd | Beo Smile Design

Description:Stomatolo?ka ordinacija Beo Smile Design se nalazi u uskom centu Beograda i mo?e se pohvaliti sa preko 30 godina tradicije. Posvetite svoj osmeh najboljima!

Keywords:

Discover beosmiledesign.com website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

beosmiledesign.com Information

Website / Domain: beosmiledesign.com
Website IP Address: 85.17.172.1
Domain DNS Server: ns200.adriahost.com,ns199.adriahost.com

beosmiledesign.com Rank

Alexa Rank: 3676049
OursSite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

beosmiledesign.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,987
Daily Revenue: $13
Monthly Revenue: $409
Yearly Revenue: $4,987
Daily Unique Visitors: 1,257
Monthly Unique Visitors: 37,710
Yearly Unique Visitors: 458,805

beosmiledesign.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control max-age=2592000
Content-Type text/html
Date Fri, 20 Oct 2017 21:43:06 GMT
Server nginx

beosmiledesign.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage

beosmiledesign.com Similar Website

Domain WebSite Title
nkllaw.com NKL Law
cahayavisual.com Toko Online Parabola Antena TV CCTV Dan Penangkal Petir
mtstpete.org Welcome! - Music Therapy St. Pete, LLC
bookwoodconsulting.com Bookwood Systems LTD
hurtadoproperties.com Hurtado Properties
hut-salon.de Salon, Hüte & Accessoires | Susanne G?bel – Berlin
t-rexmotorsports.com Automotive Performance Parts & Accessories
ablgroup.org Applied Behavioral Learning - Home
volantasdecostarica.com Home
momentumcourier.net Momentum Courier Same Day Hot Shot Door to Door Service
newtravelers.es W2M PRO
bodytemplesystem.com Body Temple System | Weight Loss and Body Transformation
gmhomesinfo.com GM Homes | Home Builder | Custom Home Builder | Elkhart IN | Michigan Builder
pismopts.com Physical Therapy Specialists | High quality, hands-on rehabilitative care
williamsnewyork.com Williams New York
draftdreams.com Draft Dreams 2014 | Follow the Dream
tampabayofficiant.com Tampa Bay Florida Wedding Officiant, Minister, Clergy
heartlandactors.com Heartland Actors' Repertory Theatre -

beosmiledesign.com Traffic Sources Chart

beosmiledesign.com Alexa Rank History Chart

beosmiledesign.com aleax

beosmiledesign.com Html To Plain Text

Stomatolo?ka ordinacija Beograd | Beo Smile Design +381 (0) 11 264 55 08, +381 (0) 69 2120 900 Srpski English Deutsch e-Newsletter Po?etna Usluge Zubni implanti Preventivna stomatologija Esteska stomatologija Bezmetalne krunice Izbeljivanje zuba Cirkon keramika Kerami?ke plombe Kerami?ke fasete PRF korekcija usana Kompozitne plombe Oralna hirurgija Va?enje umnjaka Stomatolo?ka protetika Krunice i mostovi Parcijalne i totalne proteze Inleji i Onleji Titanijumske nadoknade De?ija stomatologija Zagrizajni splintovi Endodoncija CAD/CAM tehnologija PRF faktori rasta Dentalni laser Ortodoncija Ispravljanje zuba folijama Dentalni turizam O dentalnom turizmu O Beogradu ?ta posetiti Ordinacija O nama BSD tim Galerija ordinacije Za?to odabrati nas? Kako funkcioni?emo? Prva poseta stomatologu Plan terapije Akcija Garancija Galerija radova Naj?e??a pitanja Blog Strah od stomatologa Zubi i zdravlje Osmeh na kredit Vampirski tretman Kontakt Dobrodo?li Nalazimo se u u?em centru grada i opremljeni smo najsavremenijom tehnologijom iz oblasti stomatologije. Okupljamo stomatologe koji obavljaju usko specijalizovane segmente u postupcima le?enja i izrade zubne nadoknade. Vi?e o tome Usluge Preventivna stomatologija, estetska stomatologija, implantologija, oralna hirurgija, stomatolo?ka protetika, de?ija stomatologija, izrada titanijumskih nadoknada, neke su od usluga koje Vam nudimo. Vi?e o tome Dentalni turizam Dentalni turizam, kao jedna od grana zdravstvenog turizma, omogu?ava pojedincima da doputuju u odre?enu zemlju i da za kratak vremenski period boravka u njoj dobiju povoljnu i kvalitetnu stomatolo?ku uslugu. Vi?e o tome Implanti Beo Smile Design Vam nudi profesionalnu uslugu ugradnje implanata po povoljnim cenama. Garancija na ugra?ene implante je 10 godina. Pacijent dobija sertifikat od proizvo?a?a implanta kao zvani?nu potvrdu o kvalitetu. Vi?e o tome PLAN TERAPIJE - Po?aljite nam Va?e podatke i digitalni ortopan Detaljnije Beo Smile Design Re?ite se neosnovanog straha od stomatologa! Ogroman broj ljudi se pla?i stomatologa tj. stomatolo?kih tretmana, ali velika ve?ina njih zapravo nema potpuno obja?njenje zbog ?ega je to tako, ponekad ni bilo kakav argumenovan odgovor na tu, reklo bi se "tabu" temu. Razlog za to su u velikoj meri predrasude o bolnim stomatolo?kim iskustvima... Detaljnije ?uvajte zube, ukoliko ?elite da vase srce i bubrezi budu zdravi! Pokvaren zub je pogodna sredina za brzo razmno?avanje ?tetnih bakterija. One se putem krvnih sudova glave i vrata mogu ra?iriti po celom organizmu. Zubna oboljenja mogu da se aktiviraju i ostave te?ke posledice po organizam, naro?ito kod osoba koje su pod velikim stresom, ako im je znatno opao imunitet... Detaljnije Va? novi SAVR?ENI OSMEH na kredit? Za?to da ne... Kako i sve ostale va?ne stvari u ?ivotu: stambeno pitanje, auto koji je skoro pa preko potreban, ?kolovanje za decu, name?taj u ku?i, ponekad garderoba i hrana, do?li smo na ideju da svoje usluge estetske stomatologije u?inimo dostupnim putem KREDITA, gde bi se usluge otpla?ivale na rate i prili?no neosetno... Detaljnije Podmla?ivanje krvnom plazmom - vampirski tretman Pripadnice ne?nijeg pola nastoje da uvek izgledaju sve?e, negovano i lepo. Kod ?ena je izra?enija svest o tome da u dana?nje vreme prijatna spolja?nost lak?e otvara mnoga vrata, kako u privatnom tako i poslovnom ?ivotu. Me?utim, nije ba? toliko lako i jednostavno odr?avati sve?inu i lepotu iz godine u godinu. Detaljnije Za?to odabrati nas Odabir stomatologa kome mo?ete dati va?e poverenje mo?e biti frustriraju?i proces. Na?e iskustvo govori da veliki broj pacijenata koji odabere svog stomatologa ostaju?i uskra?eni za odgovore na mno?tvo postavljenih pitanja u vezi tretmana i tehnika. Neretko se javljaju komplikacije i li?no nezadovoljstvo uslugama. Postoji veliki broj stomatolo?kih ordinacija koje se bave dentalnim uslugama ali za?to odabrati nas? Za Vas smo oformili stranicu na kojoj se nalaze naj?e??a pitanja pacijenata koji se odlu?uju za stomatolo?ke usluge u inostranstvu. Ukoliko ?elite da saznate ne?to vi?e, ili je Va?e pitanje specifi?no, u svakom momentu nas mo?ete kontaktirati. Odgovori?emo Vam u najkra?em mogu?em roku i tako Vam re?iti nedoumice i pribli?iti tretman i proceduru le?enja u na?oj klinici. Vi?e o tome Svedo?anstva U Beograd sam do?ao turisti?ki. U me?uvremenu dok sam boravio u Beogradu na predlog prijatelja re?io sam da uradim set bezmetalnih krunica u gornjoj vilici i da izbelim preostale zube. Jako sam zadovoljan uslugom i svojim novim zubima. Mihael - Austrija Tri godine nosim totalne proteze ali nisam bio zadovoljan njihovom funkcijom. Nakon pregleda i konsultacija sa hirurgom re?io sam da ugradim implante. Sada imam mnogo bolji ose?aj u ustima, smejem se, ?va?em kao sa svojim zubima. Implante bih preporu?io svakome. Dragomir - Srbija ?eleo sam da ugradim implante. Dolazim iz ?vajcarske i kod nas su stomatolo?ke usluge znatno skuplje nego u Srbiji. Odlu?io sam da intervenciju uradim u Beogradu. Na preporuku kolege, re?io sam da zakazem termin. Izuzetno sam zadovoljan rezultatom i tretmanom koji sam imao u ordinaciji. Sve pohvale. Manfred - ?vajcarska Postanite saradnik Postanete na? saradnik u uslugama dentalnog turizma. Preporu?ite nas va?im prijateljima, poznanicima. Za vi?e informacija pi?ite nam na e-mail ili nas kontaktirajte telefonom. Osiguranje Svim korisnicima koji imaju uklju?eno zdravstveno osiguranje UNIQA ili Wiener Stadtische nudimo 10% popusta na sve usluge. Garancija Garancija za izra?ene radove na implantima iznosi 10 god. Pacijent dobija sertifikat od proizvo?a?a implanta kao zvani?nu potvrdu o kvalitetu za ugra?eni implant . Avio prevoz Zaka?ite svoj termin odmah i uz povoljne cene avio prevoza putujte sigurno i brzo iz bilo kog dela sveta. Beo Smile Design & Ben Akiba ZA?TO VRA?AMO OSMEH NA LICE? Jer verujemo u brigu o zubima i ?elimo da vidimo u na?em dru?tvu ?to vi?e zdravih osmeha. Sa prijateljima iz Ben Akibe i Standup.rs u februaru i martu 2016. pokrenuli smo akciju vra?anja osmeha na va?e lice. Zajedno smo pokazali da je osmeh najbolji na?in da nekome poka?ete zube. Spremili smo i podelili ukupno 120 besplatnih karata za 3 predstave. Uz karte smo podelili i 120 besplatnih pregleda. Trudi?emo se da i u budu?nosti organizujemo jo? ovakih doga?aja i opravdamo poverenje koje ste nam ukazali. Proverite za?to su nam Sara i Nikola ukazali poverenje Imamo ?ast da se me?u na?im pacijentima na?u i dve sjajne li?nosti kao ?to su Sara Stojanovi?, mis turizma Srbije i Nikola Mandi?, profesionalni plesa?, 15 puta pobednik na dr?avnim prvenstvima u latino i standardnim plesovima i finalista mnogih me?unarodnih takmi?enja. Beo Smile Design brine o njihovim osmesima, a zajedni?kim snagama, kreativnim projektima, edukativnim radionicama i promotivnim kampanjama, borimo se da vratimo osmehe i na Va?e lice. Smejete li se dovoljno? Kakvo je zdravlje Va?ih zuba? Pozovite nas i zaka?ite termin. Pregled je besplatan. Proverite za?to su nam Sara i Nikola ukazali poverenje. Na?i partneri Bitni linkovi Za?to odabrati nas Usluge Dentalni turizam Cenovnik Plan terapije Kontakt Usluge Preventivna stomatologija Esteska stomatologija Zubni implanti Oralna hirurgija Va?enje umnjaka Stomatolo?ka protetika Titanijumske nadoknade Pove?ite se Beo Smile Design Kontaktirajte nas info@beosmiledesign.com +381 (0) 11 264 55 08 +381 (0) 69 2120 900 Deligradska 10/5, 11000 Beograd, Srbija Nazad na vrh Beo Smile Design All Rights Reserved

beosmiledesign.com Whois

Whois Server Version 2.0 Domain names in the .com and .net domains can now be registered with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net for detailed information. Domain Name: BEOSMILEDESIGN.COM Registrar: ASCIO TECHNOLOGIES, INC. DANMARK - FILIAL AF ASCIO TECHNOLOGIES, INC. USA Sponsoring Registrar IANA ID: 106 Whois Server: whois.ascio.com Referral URL: http://www.ascio.com Name Server: NS10323.DIZINC.COM Name Server: NS10324.DIZINC.COM Status: ok https://icann.org/epp#ok Updated Date: 12-apr-2016 Creation Date: 04-jun-2015 Expiration Date: 04-jun-2017 >>> Last update of whois database: Sun, 15 May 2016 18:37:11 GMT <<< For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to view the registrar's reported date of expiration for this registration. TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois database through the use of electronic processes that are high-volume and automated except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for information purposes only, and to assist persons in obtaining information about or related to a domain name registration record. VeriSign does not guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide by the following terms of use: You agree that you may use this Data only for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone, or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation, repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to use electronic processes that are automated and high-volume to access or query the Whois database except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign reserves the right to modify these terms at any time. The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and Registrars